Doporučte nás

Produkty a služby

Přehled všech našich služeb

 

Fyzická ochrana a ostraha objektů

 • provádíme fyzickou ostrahu s nepřetržitým režimem 24 hodin denně (komplexní zajištění nebo kombinované)
 • organizované a cílevědomé střežení objektu zákazníka, z hlediska důsledné ochrany jeho majetku
 • provádění kontrol příchodů a odchodů zaměstnanců a ostatních osob vstupujících do objektu za účelem návštěvy
 • provádění kontrol vjíždějících a vyjíždějících vozidel a jejich nákladu, včetně příslušných dokladů, současné vyloučení pohybu nepovolaných osob a vozidel v areálu
 • činnost zaměřená na protipožární ochranu, ekologické havárie nebo jiné mimořádné události
 • součinnost s Policií ČR, městskou policií a požárním útvarem
 • základní výstrojí pro výkon služby je kompletní uniforma pracovníka agentury BEDEA v letní, či zimní modifikaci, včetně potřebné výzbroje nutné k řešení požadovaných úkolů
 • zajištění obsluhy jednoduchých zařízení podle přání zákazníka
 • zabezpečení dalších potřebných úkonů podle požadavků zákazníka

Pult centrální ochrany

Ostraha soukromých i komerčních objektů prostřednictvím elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) napojené na pult centrální ochrany. Pomocí PCO je možné střežit jakýkoliv objekt na celém území ČR. Monitorování smluvních objektů prostřednictvím Pultu centrální ochrany a Centrály nouzové služby provádíme převážně ve Zlínském kraji.

Po připojení na PCO zajišťujeme:

 • Nepřetržité monitorování 24 hodin denně po celém území ČR
 • Po přijetí zprávy o napadení objektu - okamžité vyslání výjezdového vozidla se speciálně vycvičenou posádkou k zajištění bezpečnosti připojeného objektu (kontrola neporušenosti opláštění)
 • V případě narušení objektu kontaktování odpovědné osoby, popř. majitele, a jeho fyzické zajištění do příjezdu majitele a Policie ČR
 • V případě požáru - přivolání hasičů a vyslání výjezdového vozidla za účelem minimalizování škod - zajištění objektu
 • Preventivní kontroly objektů autohlídkou PCO
 • Standardní připojení tísňového volání při napadení osob nebo objektu
 • Hlídání úniku plynu, zatopení, přehřátí, výpadek sítě a jiných technologií přenášených na PCO
 • Kompletní záruční a pozáruční servis 24 hodin denně
 • Poskytování měsíčních výpisů zpráv z monitorovaného objektu pro kontrolu příchodů a odchodů, pro šetření Policie ČR, pojišťovny atd.
 • Kontrola stavu objektu (ústředna zapnuta/vypnuta) a následné informování majitele o zjištěných nedostatcích
 • Cena za měsíční monitorování je stanovena po vzájemné dohodě a je předmětem samostatného jednání
 • Možnost kontroly objektu (areálu) autohlídkou PCO dle předem stanoveného harmonogramu

Detektivní činnost

 • provádíme detektivní služby v obchodních domech
 • prověřování a sledování zájmových osob
 • zpracování a vyhodnocení dokumentace
 • ochrana informací, datových a komunikačních systémů

Zajišťování přepravních služeb a ochrana přepravy cenných zásilek a finančních hotovostí

 • nabízíme komplexní řešení přepravy cenných zásilek a finančních hotovostí včetně technického zabezpečení
 • je možné objednat jednotlivé i periodické přepravy
 • přepravu provádíme našimi vyškolenými pracovníky
 • veškeré požadované podmínky dohodneme před zahájením přepravy

Konzultační činnost

Provedeme podrobnou analýzu stávající bezpečnostní situace objektu. Znalost operativního prostředí a celého objektu je předností specialistů naší firmy.

Zpracujeme koncepci systému ochrany.

Vypracujeme Směrnice ochrany a ostrahy, podle Vašich požadavků. Konkrétní návrh je však možno vypracovat teprve po seznámení s reálnou bezpečnostní situací objektu, popř. s Vašimi dalšími požadavky. Směrnice ochrany a ostrahy objektu jsou po odsouhlasení zákazníkem vypracovány až do úrovně inspektora ochrany na jednotlivém pracovišti. Tyto směrnice zahrnují i protipožární a ekologickou prevenci.

Všechna práva vyhrazena, BEDEA, spol. s.r.o. © 2006-12
Autor a webmaster: Daniel Maček